Loading Laddar...
 

Köpvillkor

  

e-handel köpevillkor – Anders och Tages  trafikskola (Trafikcoach i Kalmar AB)

§1 Retur inom 14 dagar Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Anders Trafikskola (Trafikcoach i Kalmar AB)

 om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt på en vara/tjänst köpt på distans enligt distansavtalslagen. Det innebär att om du har köpt kursmaterial/kurser via webbplatsen eller via telefon har du rätt att frånträda köpet.

§2 Returadress Retur av vara skall ske till Anders Trafikskola (Trafikcoach i Kalmar AB)

. Retur får inte ske mot postförskott.

§3 Ångerrätt För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.

§4 Varans skick vid retur Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.

§5 Kostnad vid retur. Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.

§6 Avbeställning Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

§7 Återbetalning/Kreditering. Så snart vi har fått tillbaka materialet betalar vi tillbaka ordervärdet (fraktkostnad ersätts ej) till det konto från vilket inbetalning gjordes, vilket normalt sker inom 5 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur.

§8 Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas för administration av din beställning.

§9 Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer hänvisas till STR:s reklamationsnämnd. Se www.str.se/reklamation.

§10 Tvist

Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, hänvisas till STR:s reklamationsnämnd. Se www.str.se/reklamation.